Tudományos középiskolai vetélkedő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdeti a középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói részére az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőt a 2021/2022. tanévre.

A vetélkedő célja

A vetélkedő célja, hogy lehetőséget adjon a kiemelkedően tehetséges tanulók számára egyes természettudományos vagy bölcsészettudományos tudományterületen, tantárgyakban való jártasságuk, kiemelkedő tudásuk bemutatására, továbbá a Kárpát-medence államaiban élő középiskolás tanulók és a társadalom szélesebb csoportjai számára a vetélkedő követendő példát mutasson a magasszintű tudásról és a széleskörű műveltségről.

A részvétel feltételei

A vetélkedőn a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) működő középiskolák 2021/2022. tanévben 11-12. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet.

A részvétel és nevezés feltételei

A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektronikusan történik, amelynek folyamata:
- magyarországi és határon túli versenyzők esetében az alábbi oldalon keresztül: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/.
A 2021/2022-es tanévben a tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot kérjük, hogy egy eredeti példányban a vetélkedőre történő jelentkezési határidőig küldje meg az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a vetélkedő nevét: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő 2021/2022 tanév.


A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes.

A vetélkedőre jelentkezni 2021. szeptember 1. – 2021. október 4. között lehet.

Hozzájáruló nyilatkozat

Letöltés

Adatkezelési tájékoztató

Letöltés

A vetélkedő lebonyolítása

A vetélkedő során az egyéni indulók a 2021/2022. tanévben három tudományterületen a magyar irodalom, a fizika és az informatika területén mérhetik össze tudásukat.

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő háromfordulós: az első forduló (elődöntő) mindhárom tudományterület esetében egy - egy online feladatsor megoldásából áll.

A második forduló (középdöntő) már személyes jelenlétet igénylő vetélkedő lesz, és Budapesten kerül majd megszervezésre. A középdöntő három napos lesz, ennek során egy adott napon versenyeznek adott tudományterületen a tanulók. A középdöntők során videofelvételre kerülnek ezek az események.

A harmadik forduló (döntő) is személyes jelenlétet igénylő vetélkedő lesz, amely rövidebb televíziós fordulókból áll. Az egyes tudományterületeken televíziós fordulóba jutott versenyzők Budapesten stúdió körülmények között mérik össze tudásukat.

Szakirodalom, téma, témakör kijelölése

A vetélkedő fordulói

Első írásbeli forduló

A vetélkedőre regisztráltak részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online, időzáras feladatlap kitöltésére kerül majd sor az alábbi időpontban:
fizika: 2021. november 8. 14.00-15.00 óra
magyar irodalom: 2021. november 9. 14.00-15.00 óra
informatika: 2021. november 10. 14.00-15.00 óra
Az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra. Az első forduló helyszíne: minden jelentkező tanulónak a saját iskolája. Az első fordulóra a vetélkedő felhívásában megjelölt feltételeknek megfelelő tanulók jelentkezhetnek.

14:00

Fizika: 2021. november 8. - minden jelentkező tanuló saját iskolája

Magyar irodalom: 2021. november 9. - minden jelentkező tanuló saját iskolája

Informatika: 2021. november 10. - minden jelentkező tanuló saját iskolája

A vetélkedő első fordulójának a „kvíz” jellegű feladatsorát a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a lebonyolítást. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a vetélkedő felhívásában megadott és a saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A második fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb tudományterületenként 50 fő lehet. Minden tanuló értesítést kap majd az Oktatási Hivataltól az első fordulóban elért eredményéről, valamint a továbbjutott tanulók a vetélkedő további menetéről.

Második helyszíni forduló

A második forduló (középdöntő) már nem online, hanem személyes jelenlétet igénylő vetélkedő lesz, Budapest helyszínen.

A középdöntő három napos lesz, egy adott napon egy –egy tudományterülettel. A vetélkedő során televíziós felvételek készülnek a versenyzőkről.

10:00

informatika 2022. január 25. 10 óra

fizika 2022. január 26. 10 óra

magyar irodalom 2022. január 27. 10 óra

Az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra.

A második fordulóra a tanulók a vetélkedő felhívásában megadott és saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A harmadik fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb 24 fő (tantárgyanként legfeljebb 8 fő) lehet.

Harmadik forduló - döntő

A harmadik forduló (döntő) személyes jelenlétet igénylő több részből álló vetélkedő, amely televíziós fordulókból áll. A televíziós fordulókba jutott versenyzők Budapesten stúdió körülmények között mérik össze tudásukat.

Budapest, 2022. március hónaptól

A televíziós fordulókba jutott tanulók száma legfeljebb 24 fő:

  1. televíziós forduló: bejutott tanulók száma tudományterületenként 8 fő, összesen a három tudományterületen 24 fő. Egy-egy alkalommal 2-2 fő közül kerül ki a továbbjutó tanulók személye. Továbbjutó tanulók száma mindegyik tudományterületen 4 fő, összesen a három tudományterületen 12 fő.
  2. televíziós forduló: bejutott tanulók száma tudományterületenként 4 fő, összesen 12 fő. Egy-egy alkalommal 2-2 fő közül kerül ki a továbbjutó tanulók személye. Továbbjutó tanulók száma tantárgyanként 2 fő, összesen 6 fő.
  3. televíziós forduló: bejutott tanulók száma tantárgyanként 2 fő, összesen 6 fő. Egy-egy alkalommal 2-2 fő közül kerül ki a továbbjutó tanulók személye. Továbbjutó tanulók száma tantárgyanként 1 fő, összesen 3 fő.

Az országos döntő feladatait a versenybizottság állítja össze.

A második és harmadik fordulóba jutott tanulók utazási és szállás költségei a vetélkedő szervezőjét, az Oktatási Hivatalt terheli.

A vetélkedő díjazása

Mindhárom tudományterületi döntő esetében annak a győztese elnyeri „AZ ÉV IFJÚ TUDÓSA” megtisztelő címet, valamint értékes jutalmakban részesül. A döntők további helyezettjei is jutalmat és elismerő oklevelet kapnak. A harmadik fordulóba jutott tanulók és felkészítő tanáraik elismerésben részesülnek.

A vetélkedő 1-3. helyezettje a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontot kap az alábbiak szerint:
Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.
Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár.
A korábbi években szerzett versenyeredmények nem évülnek el!
Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért:

  • 1. helyezésért 100 többletpont
  • 2. helyezésért 50 többletpont
  • 3. helyezésért 25 többletpont adható

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő elfogadható versenytantárgyai: történelem, biológia, kémia, magyar irodalom, fizika és informatika. További információ a ifjutudosok@oh.gov.hu címen kérhető.